Sortuj:  

Przyjmowanie stron przez Prezydenta Miasta Krakowa 

Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa, członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa lub partnerstwo Miasta Krakowa) przedsięwzięciom i wydarzeniom

Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia

Wydanie zgody na udostępnienie prawa do korzystania ze wzoru Tartanu Miasta Krakowa

Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 

Udostępnianie znaków towarowych Gminy Miejskiej Kraków