Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.01.2015 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Podłączenia obcych odbiorników oświetleniowych do urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Przejęcie urządzeń oświetlenia ulicznego od podmiotów pozagminnych na stan majątkowy i w zarząd Gminy Miejskiej Kraków

Wydawanie warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na drodze wewnętrznej

Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego