Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Rejestracja pojazdów nowych

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h)

Tablice rejestracyjne - zmiana (zmiana nr. rejestracyjnych), wtórnik lub wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik

 

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2. zmianą danych osobowych

Wyrejestrowanie pojazdu

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

  1. wywozu pojazdu za granicę

  2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

  3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

Czasowa rejestracja pojazdu przez:

  1. jednostki badawcze producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części – w celu umożliwienia odpowiednich badań

  2. jednostki uprawnione

  3. producenta pojazdu w celu umożliwienia wywozu pojazdu za granicę