Sortuj:  
ZIKIT-24

Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego

ZIKIT-27

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

ZIKIT-3

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.01.2015 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w Zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ZIKIT-12

Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKiT

 

ZIKIT-9

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej

ZIKIT-36

Uzgodnienie/decyzja dla lokalizacji uzbrojenia w istniejącym pasie drogi.

ZIKIT-23

Wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości położonych w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ZIKIT-20

Oświadczenie o warunkach przyłączenia do dróg lądowych oraz możliwości połączenia z drogą publiczną (dotyczy dróg krajowych lub wojewódzkich)

 

ZIKIT-54

Nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności

ZIKIT-61

Decyzja dla lokalizacji reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej