Sortuj:  
SA-10

Wydawanie dowodów osobistych

SA-14

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

SA-32

Zameldowanie na wniosek strony

SA-18

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi

SA-27

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

SA-12

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

SA-15

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

 

SA-30

Dopisywanie do spisu wyborców

SA-2

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% oprócz piwa oraz powyżej 18%, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (kat. ABC- detal)

 

SA-41

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia