Sortuj:  
KP-2

Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa, członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa lub partnerstwo Miasta Krakowa) przedsięwzięciom i wydarzeniom

KP-3

Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia

KP-5

Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 

KP-6

Udostępnianie znaków towarowych Gminy Miejskiej Kraków

KP-1

Przyjmowanie stron przez Prezydenta Miasta Krakowa 

KP-4

Wydanie zgody na udostępnienie prawa do korzystania ze wzoru Tartanu Miasta Krakowa