Sortuj:  
GUP-6

WPIS OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ

GUP-33

PRZEPROWADZENIE PRZEZ DORADCĘ ZAWODOWEGO BADAŃ TESTOWYCH W CELU OKREŚLENIA PREDYSPOZYCJI, ZAINTERESOWAŃ I KOMPETENCJI OSOBY BEZROBOTNEJ LUB POSZUKUJĄCEJ PRACY

GUP-2

REJESTRACJA OSÓB – STATUS BEZROBOTNEGO BEZ PRAWA DO ZASIŁKU

GUP-18

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

GUP-9

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY, OFERTY PRACY DLA OBYWATELI PAŃSTW EOG

GUP-1

REJESTRACJA OSÓB – STATUS POSZUKUJĄCEGO PRACY

GUP-38

PRACE INTERWENCYJNE WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

GUP-7

ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

GUP-12

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOM – POKRYCIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROLNIKÓW

GUP-28

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA