Sortuj:  
GS-44

Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi - poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali

GS-31

Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego jako wkład niepieniężny (aport)

GS-3

Przekazanie nieruchomości w trwały zarząd między jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej

GS-61

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w postępowaniu wieczystoksięgowym

GS-10

Sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanych na podstawie pozwolenia na budowę z lokalizacją stałą na rzecz osoby, która dzierżawi tę nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat

GS-1

Przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym

GS-13

Sprzedaż lokali użytkowych, których własność stanowi jedyny udział Gminy Miejskiej Kraków w strefach: A, B, C

GS-50

Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego

GS-55

Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i przejęte z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

GS-5

Wygaśnięcie trwałego zarządu