Sortuj:  
AU-7

Wydanie dziennika budowy / rozbiórki

AU-8

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

AU-9

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

AU-18

Zgłoszenie budowy / wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym.

 

AU-17

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

AU-14

Pozwolenie na budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

AU-16

Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

 

 

AU-15

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

AU-19

Przeniesienie zgłoszenia na rzecz innego inwestora

 

AU-20

Pozwolenie na budowę zmiana pozwolenia na budowę dla inwestycji mieszkaniowej lub inwestcji towarzyszącej w trybie ustawy z dnia  5 lipca  2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestcji towarzyszącej.