Sortuj:  
AU-4

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę

AU-10

Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

 

AU-1

Ustalanie warunków zabudowy

AU-13

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

AU-5

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.

AU-12

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

AU-3

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-6

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

AU-2

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

AU-11

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego 

Osoba odpowiedzialna:
WARAT-HAPOŃSKA JADWIGA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2018-08-27