Sortuj:  
AU-4

Wzór wniosku pozwolenia na budowę i zmiany pozwolenia na budowę

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany zamieszczono pliki w formacie Word.

AU-10

Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany zamieszczono pliki w formacie Word.

AU-1

Ustalanie warunków zabudowy

AU-13

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

AU-5

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.

AU-12

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany zamieszczono pliki w formacie Word.

AU-3

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-6

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

 

AU-8

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

AU-2

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora1 2