Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wyznaczanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach)

Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKiT

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej

Wydawanie oznakowania pojazdu i zezwolenia na wjazd do strefy A i B dla lekarza/pielęgniarki/położnej celem udzielania świadczeń zdrowotnych osobom zamieszkałym w strefach A i B