Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach)

Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKiT

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Ustalenie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa dla linii regularnej lub regularnej specjalnej

 

Wydawanie oznakowania pojazdu i dokumentu wydania oznakowania na wjazd do strefy ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2 dla lekarzy medycyny oraz pielęgniarek i położnych świadczących pomoc medyczną osobom zamieszkałym w strefie ograniczonego ruchu w strefach P1 (I, II, III, IV) i P2

 

Uzgodnienie dla lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego