Remont lub wymiana nawierzchni grobu murowanego

Postawienie, remont, wymiana lub ponowny montaż nagrobka

Dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym pod wylewkę, rabatkę lub ławkę

Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie

 

Odkrywka dendrologiczna przy pochowaniu i budowie grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym

 

Opłata prolongacyjna za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

c) użytkowanie niszy urnowej

 

Rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego,

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

 

Uregulowanie stanu prawnego:

a) grobu stałego (wieczystego) ziemnego

lub murowanego,

b) czasowego grobu murowanego,

c) niszy urnowej.

 

Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

Uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych pozostających w zarządzie ZIKiT