Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeneim działalności gospodarczej

Najem lokalu użytkowego drogą bezprzetargową

Najem lokalu użytkowego w trybie przetargu

Powiększenie bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych

Zmiany podmiotowe po stronie najemcy lokalu użytkowego - dopisanie w charakterze współnajemcy lokalu użytkowego wspólnika spółki cywilnej

Najem lokalu użytkowego w trybie aukcji

Najem lokalu mieszkalnego w trybie aukcji

Użyczanie Wspólnotom Mieszkaniowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Zawarcie umowy o dostęp i korzystanie z budynków pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni budynku pozostającego w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej.