Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych

Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

 

Zawarcie umowy oraz wydanie zezwolenia na okresowy przejazd pojazdu zaprzęgowego przez Rynek Główny, Mały Rynek, Plac Szczepański w ramach obsługi ruchu turystycznego

 

Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

 

Wydanie zgody na wjazd i postój wozu transmisyjnego radia lub telewizji na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym

Przekazywanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych

Rejestracja urodzeń

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu

Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno – prawnym