Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny albo za żołnierza samotnego.

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć

 

Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej

Zezwolenie na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

Wystawienie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie

Wydanie/wymiana karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć

 

Zawarcie umowy oraz wydanie zezwolenia na korzystanie przez pojazd zaprzęgowy ze zorganizowanego postoju w Rynku Głównym, na Małym Rynku, na Placu Szczepańskim w ramach obsługi ruchu turystycznego