Zezwolenie na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

Wystawienie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie

Wydanie/wymiana karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia

Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym w Krakowie

Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Rynku Małego, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania letniego ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Rynku Głównym, w Rynku Małym oraz na placu Szczepańskim w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania „letniego” ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego (zw. dalej ogródkiem) w Krakowie poza Rynkiem Głównym, Rynkiem Małym oraz placem Szczepańskim.

 

Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Krakowie w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej.

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki)