Wydanie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Zgromadzenia publiczne

Zgromadzenia publiczne nie powodujące utrudnień w ruchu drogowym.

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Uzyskania orzeczenia o wskazanich do ulg i uprawnień.

Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

Uzyskanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności.

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się

Kraków dla Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.