Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy Prezydenta Miasta Krakowa, członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa lub partnerstwo Miasta Krakowa) przedsięwzięciom i wydarzeniom

Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia

Wydanie zgody na udostępnienie prawa do korzystania ze wzoru Tartanu Miasta Krakowa

Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 

Udostępnianie znaków towarowych Gminy Miejskiej Kraków

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku, prac restauratorskich przy zabytku, badań konserwatorskich zabytku albo badań architektonicznych zabytku (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu).

Pozwolenie na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

Pozwolenie na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków