Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Pozwolenie na budowę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie odbudowy obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu.

 

 

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu

Zgłoszenie budowy / wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym.

 

Przeniesienie zgłoszenia na rzecz innego inwestora

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków