Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu finansowany ze środków PFRON

Udostępnianie informacji publicznej

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – jednorazowa refundacja kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Trójstronne umowy szkoleniowe

Zwrot kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie lub egzamin

Wypłata bezrobotnemu ryczałtu z tytułu przejazdu na szkolenie realizowane w ramach przyznanego bonu szkoleniowego

Wypłata bezrobotnemu ryczałtu z tytułu zakwaterowania w związku ze szkoleniem realizowanym na podstawie przyznanego bonu szkoleniowego

Zgłoszenie krajowej oferty pracy w celu uzyskania informacji starosty.