Zgłoszenie krajowej oferty pracy, oferty pracy dla obywateli państw EOG.

Świadczenia przysługujące rolnikom – pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników

Jednorazowe przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Jednorazowe przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Szkolenia

Bon szkoleniowy

Sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

 

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staż