SP-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Sportu

Przyznawanie tytułu Przyjaciel Sportu


Sprawę załatwia

Wydział Sportu UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat ds. Miejskich programów sportowych i współpracy ze stowarzyszeniami sportowymi

tel. 12 616 9611, faks 12 616 9525, e-mail: sp.umk@um.krakow.pl

Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek: 8.00. – 15.00.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu Przyjaciel Sportu A.D. .....
  2. Dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły opiniującej kandydatury do tytułu.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Pisemna informacja o przyznaniu tytułu zawierająca zaproszenie na uroczystość wręczenia tytułów lub informacja o nieprzyznaniu tytułu.Termin załatwienia

Drugi kwartał każdego roku za rok ubiegłyDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
  1. Uchwała Nr XC/1200/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu Przyjaciel Sportu.
  2. Uchwała Nr XII/124/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XC/1200/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu Przyjaciel Sportu.


Dostępność procedury
  1. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy ze Stowarzyszeniami Sportowymi, al. Powstania Warszawskiego 10
  2. W Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,
  3. W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta
  1. Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu Przyjaciel Sportu A.D. (rok nadania tytułu).
  2. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu.
  3. Zgłoszenia należy składać w terminie do 30 kwietnia każdego roku w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Krakowa.