SO-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Społecznych

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, dla osoby która ukończyła 16 rok życia


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Społecznych, Stachowicza 18, 30-103 Kraków, parter, pokój 01,

Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności,

Piotr Burdek, Danuta Błaszczyk: tel. 12-616-5003, fax 12-616-5214

Przyjmowanie stron: poniedziałek - piątek w godzinach 7.30 -15.30,

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz

 Sprawdź czy spełniasz warunki

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, dla osoby która ukończyła 16 rok życiaDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby, która ukończyła 16 rok życia wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną - na druku stanowiącym załącznik.
 2. Kserokopia (oryginał do wglądu), orzeczenia uprawniającego do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej tj.:
  • orzeczenia o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień z określeniem znacznego, umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności.
 3. Dwa aktualne zdjęcia osoby zainteresowanej o wymiarach 35mm x 45mm.
 4. Dowód osobisty osoby zainteresowanej - do wglądu.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Legitymacja osoby niepełnosprawnej osoby, która ukończyła 16 rok życia.Termin załatwienia

Do siedmiu dni od daty złożenia wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Legitymacja osoby niepełnosprawnej.Podstawa prawna
 1. Art. 1 pkt. 1, art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046)
 2. § 35 ust. 3 i 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1110).


Dostępność procedury
 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)


Informacje dodatkowe dla klienta

Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka na legitymacji wpisywany jest symbol przyczyny niepełnosprawności.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulg w przejazdach komunikacją miejską, PKP i PKS na podstawie odrębnych przepisów.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: