PD-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

(procedura w przebudowie - deklaracje podatkowe na rok 2016 są dostępne na stronie Podatki i opłaty lokalne)