KD-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przyznawanie Nagród Miasta Krakowa


Załączniki do procedury:
Wniosek o Nagrodę Miasta Krakowa

Sprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Pl. Wszystkich Świętych 11.

 • Grażyna Kaczmarek: pok. 16, tel. 61-61-920.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Krakowa /załącznik do procedury - formularz wniosku/.
 2. Materiały dodatkowe, które wnioskodawca uzna za pomocne w pracy Komisji Nagród Miasta Krakowa.


Opłaty

Postępowanie nie podlega opłacie.Forma załatwienia
 1. Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Krakowa wniosku Komisji Nagród Miasta Krakowa.
 2. Wyróżniony otrzymuje dyplom i nagrodę.


Termin załatwienia

Raz w roku.Podstawa prawna
 1. Uchwała Nr XIII/93/03 Rady Miasta Krakowa w sprawie Nagród Miasta Krakowa.
 2. Uchwała Nr XLI/386/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/93/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Nagród Miasta Krakowa.


Dostępność procedury
 1. Punkty obsługi mieszkańców.
 2. Strona internetowa www.bip.krakow.pl


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Nagrody Miasta Krakowa indywidualne i zespołowe przyznawane są za konkretne dokonania w następujących dziedzinach:
  1. nauki i techniki,
  2. kultury i sztuki,
  3. sportu,
  4. za prace dyplomowe studentów.
 2. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia naukowe, szczególne dokonania artystyczne i twórcze oraz wyróżniające się osiągnięcia sportowe.
 3. Dopuszcza się przyznanie Nagród za całokształt dokonań.
 4. Preferowane są wnioski mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem poprzez:
  1. osobę kandydata,
  2. miejsce dokonania lub powstania pracy,
  3. tematykę.
 5. W przypadku prac dyplomowych nagrody przyznawane są za zgłoszone przez rady wydziałów uczelni krakowskich prace, powstałe w Krakowie i dotyczące Krakowa, obronione w poprzednim roku w dziedzinach:
  1. kultury i sztuki,
  2. nauki i techniki,
  3. sportu, turystyki, rehabilitacji.

  Wnioski należy składać na urzędowym formularzu w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w terminie ustalanym corocznie.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: