KD-6
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wydawanie opinii plastycznych dotyczących nośników informacji wizualnej


Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pl. Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków, Stanowisko Plastyka Miasta, tel. 12 616 15 55Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury), zawierający:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

2) wskazanie lokalizacji, numeru posesji

 

Załączniki do wniosku

1) Graficzny i zwymiarowany (w skali 1:50, detal – w skali 1:20) projekt

szyldu/tablicy itp. wraz z wizualizacją na nieruchomości

 Opłaty

Nie dotyczyForma załatwienia

Opinia Plastyka MiastaTermin załatwienia

Do 30 dniDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

BrakTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna
  1.  Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. Nr 647, poz. 5336).
  2. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa.

 Dostępność procedury

1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.

 Informacje dodatkowe dla klienta
  1. Wnioski należy składać na dziennikach podawczych UMK.
  2. Przy wydawaniu opinii nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.