EK-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Przyznawanie stypendiów edukacyjnych Miasta Krakowa dla uczniów szkół krakowskich


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie


nie dotyczySprawę załatwia


Referat Organizacyjny

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18 pok. 502

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół oraz placówek.  Wniosek powinien być zaopiniowany przez rady pedagogiczne i rady szkoły oraz zawierać zgodę ucznia oraz rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie, olimpiadzie, turnieju o randze międzynarodowej,

2) wniosek składa się na adres wydziału Urzędu Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty.

 

 Opłaty

postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

 

wręczenie stypendium przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa właściwego dla spraw oświaty.

 

 

 

 Termin załatwienia

na bieżącoDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

brakTryb odwoławczy


brakPodstawa prawna

1) Uchwała Nr CXIII/1754/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 'Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'.

2) Uchwała Nr IX/155/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach 'Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'.

3) Zarządzenie nr 1053/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru list i wniosków stosowanych w realizacji „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów”.

4) Uchwała Nr LI/952/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/155/15 w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów".

5) Uchwała Nr XC/2366/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach 'Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów'.Dostępność procedury

 

Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18Informacje dodatkowe dla klienta

 

 

1) Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa może być przyznane uczniowi, który jest:

  • laureatem konkursu, olimpiady, turnieju o randze ogólnopolskiej,awansował do konkursu, olimpiady, turnieju o randze międzynarodowej.

2) Stypendium Edukacyjne Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa ma charakter pomocy indywidualnej jednorazowej, którą uczeń może otrzymać tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym.

3) prawo zgłaszania kandydatów do Stypendium Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa przysługuje dyrektorom szkół oraz palcówek. Wniosek powinien być zaopiniowany przez rady pedagogiczne i rady szkoły oraz zawierać zgodę ucznia oraz rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie, olimpiadzie, turnieju o randze międzynarodowej.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: