EK-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Uzyskanie środków finansowych na remont gminnej placówki oświatowej lub opiekuńczej (gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola)


Załączniki do procedury:
Pełna treść procedury

Załatw sprawę elektronicznie


nieSprawę załatwia


Wydział Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, 30-103 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)


brak

 Opłaty


brakForma załatwienia


Umieszczenie zadania remontowego (zakres rzeczowo – finansowy) w planie remontów.Termin załatwienia


Do miesiąca od daty uchwalenia budżetu Miasta.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 

1. Zestawienie potrzeb remontowych placówek w danej dzielnicy (opracowane przez Wydział Edukacji w wyniku przeglądu technicznego budynków w terminie luty – kwiecień roku poprzedzającego remont).

2. Uchwała odpowiedniej Rady Dzielnicy w sprawie listy rankingowej zadań remontowych.

3. Kosztorys inwestorski dla zadania remontowego.

4. Uchwała odpowiedniej Rady Dzielnicy w sprawie rozdziału środków finansowych, przyznanych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych na rok następny.

 

 

 

 

 Tryb odwoławczy


brakPodstawa prawna

1. Art. 5 ust. 5 i ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164).

3. Uchwała Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999r. w sprawie powierzenia dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach (z późn. zm.)

4. Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.

5. Uchwała Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.

6. Uchwała Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.

7. Uchwała Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.

8. Uchwała Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.

9. Uchwała Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.

10. Uchwała Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

11. Uchwała Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.

12. Uchwała Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie.

13. Uchwała Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie.

14. Uchwała Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie.

15. Uchwała Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim w Krakowie.

16. Uchwała Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie.

17. Uchwała Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie.

18. Uchwała Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie.

19. Uchwała Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie.

20. Uchwała Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.

21. Uchwała Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.

 

 

 

 Dostępność procedury


Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18Informacje dodatkowe dla klienta


brakSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: