EK-4
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Edukacji

Uzyskanie środków finansowych na remont przedszkoli samorządowych lub szkół, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy


Załatw sprawę elektronicznie


nieSprawę załatwia


Wydział Edukacji UMK, ul. Stachowicza 18, 30-103 KrakówObejrzyj wersję w języku migowym

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)


brak

 Opłaty


brakForma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Do miesiąca od daty uchwalenia budżetu Miasta.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Zestawienie potrzeb remontowych placówek w danej dzielnicy (opracowane przez Wydział Edukacji w wyniku przeglądu technicznego budynków przeprowadzonego w terminie luty – marzec roku poprzedzającego remont).

2. Uchwała odpowiedniej Rady Dzielnicy w sprawie wstępnej listy zadań remontowych.

3. Uchwała odpowiedniej Rady Dzielnicy w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy na rok następny.

 

 

 

 

 Tryb odwoławczy


brakPodstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 59; zm. Dz.U z 2017r. poz. 949).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579; zm. Dz.U. z 2017 poz. 2018).

3. Uchwała Nr XXXI/232/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 października 1999r.

w sprawie powierzenia dzielnicom kompetencji decyzyjnych przy wyborze szczegółowych zadań w określonych dziedzinach (z późn. zm.)

4. Uchwała Nr XCIX/1495/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy I Stare Miasto w Krakowie.

5. Uchwała Nr XCIX/1496/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie.

6. Uchwała Nr XCIX/1497/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy III Prądnik Czerwony w Krakowie.

7. Uchwała Nr XCIX/1498/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IV Prądnik Biały w Krakowie.

8. Uchwała Nr XCIX/1499/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.

  w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy V Krowodrza w Krakowie.

9. Uchwała Nr XCIX/1500/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.

10. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VI Bronowice w Krakowie.

11. Uchwała Nr XCIX/1501/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VII Zwierzyniec w Krakowie.

12. Uchwała Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie.

13. Uchwała Nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki w Krakowie.

14. Uchwała Nr XCIX/1504/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice w Krakowie.

15. Uchwała Nr XCIX/1505/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w Krakowie.

16. Uchwała Nr XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim w Krakowie.

17. Uchwała Nr XCIX/1507/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIII Podgórze w Krakowie.

18. Uchwała Nr XCIX/1508/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XIV Czyżyny w Krakowie.

19. Uchwała Nr XCIX/1509/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XV Mistrzejowice w Krakowie.

20. Uchwała Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie. 21. Uchwała Nr XCIX/1511/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie w Krakowie.

22. Uchwała Nr XCIX/1512/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.

 Dostępność procedury


Punkt Obsługi Mieszkańców, ul. Stachowicza 18Informacje dodatkowe dla klienta


brakSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: