BZ-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Ds. Ochrony Zdrowia

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków


Załączniki do procedury:
wniosek

Załatw sprawę elektronicznie

nie dotyczy

 

 

 Sprawę załatwia

Biuro Ds. Ochrony Zdrowia, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków
  Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ

  • Grażyna Jędrzejewska: , tel. 12 616 9494


Kontakt: www.bip.krakow.pl/idzDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązaniaOpłaty

postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta KrakowaTermin załatwienia

do 30 dni od daty złożenia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

opinia Kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejTryb odwoławczy

nie dotyczyPodstawa prawna

art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, poz. 1948, poz. 2260). 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Procedura dotyczy zobowiązań spzoz-ów dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków:

- Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie;

- Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie;

- Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Krakowie, ul. Wielicka 267.

2) Wnioskodawcami uprawnionymi do składania wniosków mogą być wyłącznie podmioty które są wierzycielami spzoz wymienionych w p-kcie 1), tj. wykonawcy robót, dostawcy towarów, usług i innych, na podstawie zawartych umów.