Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Decyzja o rozgraniczeniu gruntów, które były pokryte wodami przed wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów, rozgraniczenie gruntów

Decyzja o przejściu w trwały zarząd wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych wodami

Wniosek o wydanie decyzji na legalizację urządzenia wodnego i ustalenie opłaty legalizacyjnej

Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z kórych emisja nie wymaga pozwolenia

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wniosek prowadzącego instalację

Umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk

Udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, podlegającej nieodpłatnemu wykorzystaniu

Zgłoszenie projektu robót geologicznych dotyczącego:

a) wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

b) wykonywania wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę na obszarach górniczych utworzonych w celu wykonywania działalności metodą otworów wiertniczych.

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmian (w formie dodatku).