Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

 

Przekazywanie zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania zimowego ogródka kawiarnianego / gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku oraz na Placu Szczepańskim w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 

Wydanie zgody dla mieszkańca Rynku Głównego na wjazd i postój pojazdu na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym

 

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

Zawarcie umowy oraz wydanie zezwolenia na okresowy przejazd pojazdu wolnobieżnego z napędem elektrycznym drogami wewnętrznymi Rynku Głównego i Małego Rynku w Krakowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków

Reklamacja dotycząca nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców

Dopisywanie do spisu wyborców