Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Zatwierdzenie statutu spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotami gruntowymi oraz jego zmiany

Zatwierdzenie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki oraz wprowadzanie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień

Zezwalanie na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji

 

Udostępnianie danych z bazy Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie złożonego wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego oraz materiałów i informacji na wniosek Komorników Sądowych