Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Informacje o wynikach przetargów (nieruchomości) w BIP MK

Informacje o wynikach przetargów (nieruchomości) kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-11-14 informacja o wyniku przetargu na oddanie w dzierżawę przeprowadzonego w dniu 6.11.2018 r.

dotycząca wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas nieograniczony części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków położonej w obrębie 63-Podgórze przy ulicy Białoruskiej, obj. KW nr KR1P/00561874/2 w obszarze o łącznej powierzchni 0,0018 ha działki nr 413/20 o całkowitej powierzchni 0,2270 ha, przedstawionym poniżej, z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego i do użytkowania na cel: garaż.