Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Przetargi i rokowania na zbycie nieruchomości w BIP MK

Przetargi i rokowania na zbycie nieruchomości kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-05-17 termin przetargu: 25.06.2019 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

położonych przy ul. Powiatowej, ul. Rusieckiej i udziału w nieruchomości przy ul. Błotnej nr 18

Metka i dziennik zmian2019-05-11 termin przetargu - 11.06.2019 przetargi ustne ograniczone

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków położonych przy ul. Ptaszyckiego, ul. Krzywda, ul. Korepty