Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Przetargi i rokowania na zbycie nieruchomości kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-09 termin przetargu: 10.04.2018 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonych w os. Kolorowym 2/21, os. Na Wzgórzach 7 lokal U101,oraz lokali mieszkalnych przy ul. Szuskiego 6/2A,  przy ul. Grzegórzeckiej 4/10A

Metka i dziennik zmian2018-03-09 termin przetargu:12.04.2018 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bieżanowskiej,, lokalu użytkowego położonego w os. Na Wzgórzach 38 oraz udziału w nieruchomości przy ul. Mogilskiej 98