Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-01-25 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy al. Krasińskiego 19 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy al. Krasińskiego 19 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-01-04 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy frontowej oraz budynku Łaźni Rzymskiej usytuowanych na dz.ew. nr 80/2 i 80/3 odr.3 Śródmieście przy ul. Św. Sebastiana 9 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy frontowej oraz budynku Łaźni Rzymskiej przy ul. Św. Sebastiana 9 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-01-04 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy usytuowanej na dz.ew. nr 79 odr.3 Śródmieście przy ul. Św. Sebastiana 7 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy przy ul. Św. Sebastiana 7 w Krakowie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11