Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-31 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator”, usytuowanego na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego układu urbanistycznego oraz zespołu zabudowy osiedla mieszkaniowego „Salwator” na Wzgórzu Św. Bronisławy na Zwierzyńcu, w rejonie ulic Św. Bronisławy, Gontyna i Anczyca w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-07-31 Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania o wpis do rejestru zabytków Centrum Administracyjnego HTS w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira, usytuowanych na dz. ew. 1/601, 1/610, 1/600, 1/604 obr. 20 Nowa Huta w Krakowie przy al. Solidarności w Krakowie

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynków Centrum Administracyjnego Huty Tadeusza Sendzimira w Nowej Hucie, budynków „S” i „Z” wraz z zespołem bramy na teren kombinatu Metalurgicznego im. T. Sendzimira przy al. Solidarności w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2019-07-30 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ,  W TREŚCI KTÓREJ ZWRÓCONO SIĘ Z POSTULATEM PODJĘCIA DZIAŁAŃ, KTÓRE DOPROWADZĄ DO POWSTANIA POMNIKA "TYM, CO STAWIALI OPÓR KOMUNIZMOWI W LATACH 1944 - 1956" NA PLACU INWALIDÓW W KRAKOWIE

Metka i dziennik zmian2019-07-23 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje

Organizacje chcące świadczyć usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego powinny ubiegać się o wpis na listy wojewódzkie, o których mowa w art. 11d ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wpis powinien nastąpić w terminie umożliwiającym wydanie decyzji administracyjnej, zanim zostaną ogłoszone otwarte konkursy przez starostów na wyłonienie organizacji pozarządowych na realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

Należy podkreślić, że tylko organizacje pozarządowe wpisane na listę, będą mogły skutecznie ubiegać się o powierzenie realizacji zadań publicznych w tym zakresie.

Metka i dziennik zmian2019-07-23 wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych - położonej w rejonie ul. Obrońców Modlina

Metka i dziennik zmian2019-07-18 Ogłoszenie naboru wniosków zgłoszeniowych do Plebiscytu pn Miejsce Przyjazne Rodzinom z Dziećmi

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW ZGŁOSZENIOWYCH DO PLEBISCYTU PN. MIEJSCE PRZYJAZNE RODZINOM Z DZIEĆMI.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13