Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-01 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU LASU BORKOWSKIEGO PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej wpływają do Prezydenta Miasta Krakowa od osób fizycznych petycje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 z późn.zm.) zawierające postulat wykupu Lasu Borkowskiego przez Gminę Miejską Kraków.

 

Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

 

Stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 1 miesiąc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

 

Metka i dziennik zmian2017-05-30 Ogłoszenie Wydziału Mieszkalnictwa

Urząd Miasta Krakowa informuje, że Prezydent Miasta Krakowa wydał Zarządzenie nr 1263/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2017 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego. 

Metka i dziennik zmian2017-05-23 Nowy punkt informacyjno – doradczy z zakresu zmiany systemu ogrzewania

Od wtorku, 23 maja 2017 r. krakowianie będą mogli korzystać z usług nowego punktu informacyjno -doradczego mieszczącego się w istniejącym Punkcie Obsługi Mieszkańca, gdzie będą mogli dowiedzieć się, jak zmienić system ogrzewania na proekologiczny. W budynku Urzędu Miasta przy ul. Wielickiej 28a będą działały dwa stanowiska do bezpośredniej obsługi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13