Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2016-11-30 Rada Miasta Krakowa uchwaliła Program Współpracy na rok 2017

Podczas sesji Rady Miasta Krakowa 23 listopada 2016 r. został przyjęty Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Metka i dziennik zmian2016-11-18 Konsultuj przed rejestracją!

Wydział Spraw Społecznych UMK rekomenduje przekazywanie do konsultacji dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń zwykłych przed zebraniem założycielskim.

Metka i dziennik zmian2016-10-24 NOC POEZJI 2017 - KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (4 edycja)

Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2017).

Zobacz więcej: KONKURS POETYCKI im. Anny Świrszczyńskiej

Metka i dziennik zmian2016-10-19 Utrudnienia w Obsłudze Klienta

Z powodu wyłączenia prądu w budynku Urzędu Miasta Krakowa, mieszczącego się przy al. Powstania Warszawskiego 10, obsługa Klientów zewnętrznych w dniu dzisiejszym będzie realizowana do godziny 16.45

1 2 3 4 5 6 7 8 9