Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-10-11 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU

Metka i dziennik zmian2018-10-11 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Metka i dziennik zmian2018-10-09 Zawiadamienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 34, 40, 47, 48, 49, 50 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

Zawiadamienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 34, 40, 47, 48, 49, 50 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2018-10-09 Konsultacje projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”.

Metka i dziennik zmian2018-10-08 Oferta realizacji ekspertyzy dotyczącej oceny dokonanych zmian stanu wody na gruncie na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i wpływu tych zmian na stosunki wodne na działkach sąsiednich.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przedstawia ofertę realizacji zamówienia nt.:

Ocena dokonanych zmian stanu wody na gruncie w związku eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków do gruntu, na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i jej wpływem na stosunki wodne na działkach sąsiednich wraz z określeniem występujących szkód na terenie działek, jeżeli takie wystąpiły.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14