Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-20 LXXVII oraz LXVIII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana LXXVII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 28 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 oraz LXXVIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 28 czerwca 2017 roku o godzinie 16:00 dla podjęcia uchwały w sprawie absolutorium za rok 2016 dla Prezydenta Miasta Krakowa. Posiedzenia odbędą się w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesje mają charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian2017-06-16 Nowe przepisy regulujące zasady wycinania drzew.

Od 17 czerwca 2017 r.  zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom.

Metka i dziennik zmian2017-06-14 Badanie przez GMK rynku Inwestorów zainteresowanych realizacją w formule PPP Centrum Obsługi Inwestora

Zaproszenie do testowania rynku przedstawicieli sektora prywatnego w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym pn."Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego".

Metka i dziennik zmian2017-06-14 Inicjatywa lokalna - raport z konsultacji

31 maja br. zakończyły się konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Raport z konsultacji Prezydent Krakowa przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13