Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-20 Zaproszenie do składania oferty

Zaproszenie do składania oferty na „Odbiór i zniszczenie wycofanych z obiegu tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie w ilości około 65.000 szt. w skali roku”

Metka i dziennik zmian2017-06-20 Spotkanie konsultacyjne dot. rocznego programu współpracy GMK z NGO

"Centrum Obywatelskie" zaprasza na spotkanie dot. programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się 27 czerwca br. w godz. 18.00-21.30.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13