Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-08-04 „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszenie konkursu

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 30 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian2017-08-03 „Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa”

Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Metka i dziennik zmian2017-07-31 Konkurs na opracowanie Projektu Systemu Informacji Miejskiej w Krakowie

Przesyłanie portfolio do 18 sierpnia (piątek) 2017 roku, godzina 24:00 na adres: konkurs.sim.krk@stgu.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11