Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-02-15 Otwarty konkurs ofert „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”.

Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 9 marca 2017 roku o godz. 14.00.

Metka i dziennik zmian2017-02-15 Ogłoszenie naboru wniosków o najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą w ramach Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów (dyplom lub rekomendacje) i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2016 r. (włącznie).

Metka i dziennik zmian2017-02-15 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w roku 2017

Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” w roku 2017. Termin skłądania ofert: 06 marca 2017 roku.
Treść ogłoszenia i związane z nim dokumenty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11