Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-09 Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”. Konsultacje trwają od 9 do 23 października 2017 r.

Metka i dziennik zmian2017-10-09 OGŁOSZENIE O ZAPISACH DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95, DO ODDZIAŁÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 6

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy kalendarz zapisów dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 95 do oddziałów przy ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie. Uprzejmie informujemy, że przedszkole będzie czynne od 2 listopada 2017 r. w godz. 6.30 – 17.00.

Metka i dziennik zmian2017-10-06 Zawiadomienie o wszczęciu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie postępowania administracyjengo w sprawie wpisu do rejestru zabytków pomnika na Wzgórzu Kaim

Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków pomnika upamiętniającego obronę Krakowa w 1914 r., usytuowanego na Wzgórzu Kaim wraz z najbliższym otoczeniem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11