Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-03-13 Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego.

Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

 

Metka i dziennik zmian2018-03-12 Ogłoszenie o możliwosci składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych”.

Metka i dziennik zmian2018-03-12 Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

Metka i dziennik zmian2018-03-09 OTWARTY NABÓR DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REDAKCYJNEGO „GAZETKI CZYŻYŃSKIEJ” - PROJEKT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DZIELNIC BO.D14.11/17

W związku z realizacją dzielnicowego projektu budżetu obywatelskiego BO.D14.11/17 pn. „GAZETKA CZYŻYŃSKA” ogłasza się otwarty nabór dla kandydatów na członków kolegium redakcyjnego zajmującego się redagowaniem „Gazetki Czyżyńskiej” będącej czasopismem informującym o działaniach podejmowanych przez czyżyński samorząd (Radę Dzielnicy XIV Czyżyny), lokalnych aktywistów, stowarzyszenia i osoby działające na rzecz lokalnej społeczności.

Metka i dziennik zmian2018-03-09 Obwieszczenie Starosty Krakowksiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

"Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego"

Metka i dziennik zmian2018-03-08 NIECZYNNA KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

W DNIACH OD 09-03-2018r. DO 22-03-2018r. KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI JEST NIECZYNNA

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11