Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-06-23 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Małopolski Weteranów, Seniorów, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików”.

Metka i dziennik zmian2017-06-23 POSTANOWIENIE o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji pozwolenia na budowę Nr 1057/6740.1/2017 z dnia 22.06.2017 r.,

„Budowa komina stalowego dla kotła K8 na terenie Zakładu Wytwarzania ArcelorMittal Kraków, na dz. nr 1/61 obr. 20 j. ewid. Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2017-06-23 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1056/6740.1/2017 znak: AU-01-3.6740.1.1225.2017.GGO o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

„Budowa komina stalowego dwupłaszczowego dla kotła KG1 i KG2 na terenie Zakładu Wytwarzania ArcelorMittal Kraków, na dz. nr 1/61 obr. 20 j. ewid. Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2017-06-23 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji nr 1053/6740.1/2017 znak: AU-01-3.6740.1.1195.2017.JZI o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego

„Budowa estakady z rurociągiem gazu ziemnego DN300 na terenie zakładu wytwarzania Arcelor Mittal Poland S.A. Kraków, ul. Ujastek 1, na dz. nr 1/333, 1/650 obr. 20 Nowa Huta”

Metka i dziennik zmian2017-06-22 Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 19 czerwca 2017 r.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13