Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-07-17 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców

Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców

Metka i dziennik zmian2019-07-17 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy

Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemcy

Metka i dziennik zmian2019-07-16 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Better with a Friend – integracja kobiet migrantek”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 lipca 2019 r.

Metka i dziennik zmian2019-07-16 Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-02-21
Data publikacji:
2011-02-21
Data aktualizacji:
2019-06-06