Organizacje pozarządowe

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia publicznego realizowane są w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. oraz o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.:

Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zm.)

 

Otwarty Konkurs ofert na ralizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

 

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. ZDROWIA

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia została powołana w dniu 28 lipca 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014. oraz Zarządzenia Nr 2853/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

Skład Komisji:

 1. „MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie,
 3. Fundacja Helpful Hand,
 4. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg",
 5. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie" Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
 6. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw",
 7. Fundacja Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 8. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka,
 9. Stowarzyszenie Apetyt na Życie,
 10. Stowarzyszenie UNICORN,
 11. Krakowskie Towarzystwo "Amazonki",
 12. Stowarzyszenie FRAKTAL.

Przewodniczący Komisji: Paweł Wójtowicz „MATIO" Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. e-mail: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl

Wiceprzewodniczący Komisji: Elżbieta Kowalczyk Fundacja „Wyjdź Naprzeciw” e-mail: elakrak@poczta.onet.pl

 

Sekretarz Komisji:

Agnieszka Markielowska

Inspektor w Referacie ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia 

e-mail: Agnieszka.Markielowska@um.krakow.pl

 

 

ARCHIWUM

 

Załączniki:

1. Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

2. Sprawozdanie z I spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

3. Sprawozdanie z II spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

4. Sprawozdanie z III spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

5. Sprawozdanie z IV spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

6. Sprawozdanie z V spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

7. Sprawozdanie z VI spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

8. Sprawozdanie z VII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

9. Sprawozdanie z VIII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

10. Sprawozdania z IX spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

11. Sprawozdanie z X spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

12. Sprawozdanie z XI spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

13. Sprawozdanie z XII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

14. Sprawozdanie z XIII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

15. Sprawozdanie z XIV spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

16. Sprawozdanie z XV spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

 

 

SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia w 2017 roku.

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia w 2016 roku.

 

 

Zaproszenie na obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego

Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje o zbliżającym się posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się się w dniu 4 września 2018 r. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, Sala Konferencyjna 102 o godz. 10.00.

 

 

 

Otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

 

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

 

Otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

 

 

Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w wyniku otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

 

1. Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały omoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu - umowy zawarte w IV kwartale 2018 roku w wynikiu otwartych konkursów ofert

 

2. Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w II kwartale 2018 roku w wyniku otwartych konkursów ofert.

 

3. Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w II kwartale 2017 roku w wyniku otwartych konkursów ofert

 

4. Wykaz dot. fundacji i stowarzyszeń, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w III kwartale 2017 roku w wyniku otwartych konkursów ofert

 

5. Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały pomoc finansową z jednostki samorządu terytorialnego wraz ze składem ich zarządu – umowy zawarte w IV kwartale 2017 roku w wyniku otwartych konkursów ofert.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2019

UCHWAŁA NR 731/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.