Organizacje pozarządowe

Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje, że z uwagi na zmianę przepisów prawnych obecnie przygotowywany jest otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia publicznego w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. oraz o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

 

Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2019

UCHWAŁA NR 731/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. ZDROWIA

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia została powołana w dniu 28 lipca 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014. oraz Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

 

Skład Komisji:

 

1. „MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,

2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych,

3. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie,

4. Fundacja Halpful Hand,

5. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”,

6. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,

7. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw”,

8. Fundacja Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,

9. Fundacja Europejskie Centrum Etyki i Bioetyki,

10. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka,

11. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN,

12. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej,

13. Stowarzyszenie Apetyt na Życie,

14. Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych "Abraham i Sara".

 

Przewodniczący Komisji:

Urszula Smok - Hrehoruk

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami.

e-mail: fundacja@podarujzycie.org

 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Paweł Wójtowicz

„MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

e-mail: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl


 

 

Sekretarz Komisji:

Paulina Kulińska

Podinspektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

e-mail: Paulina.Kulinska@um.krakow.pl

 

Załączniki:

1. Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

2. Sprawozdanie z I spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

3. Sprawozdanie z II spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

4. Sprawozdanie z III spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

5. Sprawozdanie z IV spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

6. Sprawozdanie z V spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

7. Sprawozdanie z VI spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

8. Sprawozdanie z VII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

9. Sprawozdanie z VIII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

10. Sprawozdania z IX spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

 

 

 

 

Zaproszenie na obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego

Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje o zbliżającym się posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, Sala Konferencyjna 102 o godz. 10.00.

 


 

 

ARCHIWUM


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.  

Zarządzenie Nr 1286/2014 z dnia 14.05.2014 roku Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „ochrony i promocji zdrowia” oraz „ratownictwa i ochrony ludności – wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec” w ramach zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Silna i prężna organizacja szansą na Zdrowe Ząbki dzieci w Małopolsce”

WYNIKI KONKURSU OFERT 2013 r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2012 r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

 

Zarzadzenie Nr 840/2012 z dnia 28 marca 2012 roku Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadan publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrpowia.

 

 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2011 r.