Organizacje pozarządowe

Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje, że otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie zdrowia publicznego realizowane są w oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. oraz o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

 

 

Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do udziału w wyborach do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2019

UCHWAŁA NR 731/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia w 2016 roku.

 

KOMISJA DIALOGU OBYWATELSKIEGO DS. ZDROWIA

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia została powołana w dniu 28 lipca 2014 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), § 8 ust 1 pkt 5 załącznika do uchwały Nr XCII/1378/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), na rok 2014. oraz Zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

 

 

Skład Komisji:

 

 1. „MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
 2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych,
 3. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie,
 4. Fundacja Halpful Hand,
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”,
 6. Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami,
 7. Fundacja „Wyjdź Naprzeciw”,
 8. Fundacja Hipoterapia Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych,
 9. Fundacja Szanujmy Godność Człowieka,
 10. Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej,
 11. Stowarzyszenie Apetyt na Życie,
 12. Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych "Abraham i Sara"
 13. Stowarzyszenie UNICORN.

 

Przewodniczący Komisji:

Urszula Smok - Hrehoruk

Fundacja Urszuli Smok „Podaruj Życie” Ośrodek Pomocy Osobom z Chorobami Krwi i Nowotworami.

e-mail: fundacja@podarujzycie.org

 

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji:

Paweł Wójtowicz

„MATIO” Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.

e-mail: p.wojtowicz@mukowiscydoza.pl


 

 

Sekretarz Komisji:

Paulina Kulińska

Podinspektor Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK.

e-mail: Paulina.Kulinska@um.krakow.pl

 

Załączniki:

1. Wewnętrzny Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

2. Sprawozdanie z I spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia.

3. Sprawozdanie z II spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

4. Sprawozdanie z III spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

5. Sprawozdanie z IV spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

6. Sprawozdanie z V spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

7. Sprawozdanie z VI spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

8. Sprawozdanie z VII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

9. Sprawozdanie z VIII spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

10. Sprawozdania z IX spotkania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia

 

 

 Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia w 2016 roku.

 

 

Zaproszenie na obrady Komisji Dialogu Obywatelskiego

Biuro ds. Ochrony Zdrowia informuje o zbliżającym się posiedzeniu Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia. Posiedzenie odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Stachowicza 18, Sala Konferencyjna 102 o godz. 10.00.

 

 

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 


OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2017 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

 

 

 

ARCHIWUM


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.  

Zarządzenie Nr 1286/2014 z dnia 14.05.2014 roku Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2014 zadań publicznych oraz podziału środków w zakresie „ochrony i promocji zdrowia” oraz „ratownictwa i ochrony ludności – wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec” w ramach zadań uznanych przez Dzielnice za priorytetowe

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Silna i prężna organizacja szansą na Zdrowe Ząbki dzieci w Małopolsce”

WYNIKI KONKURSU OFERT 2013 r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2012 r.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2012 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.

 

Zarzadzenie Nr 840/2012 z dnia 28 marca 2012 roku Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadan publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrpowia.

 

 

WYNIKI KONKURSU OFERT 2011 r.