Jak powinien wyglądać wniosek o zaproszenie do osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie Miasta Krakowa?

 

Zgodnie z przyjętą procedurą zapraszania repatriantów należy przesłać pisemny wniosek, który powinien zawierać dokładne dane osobowe, liczbę osób które miałyby być zaproszone wraz ze stopniem pokrewieństwa. Do wniosku należy dołączyć kopię przyrzeczenia wydania wizy repatriacyjnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach BIP