Dokument archiwalny

W jaki sposób wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych?

 

Dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych jedyną możliwością pozyskania środków unijnych są projekty składane w ramach programów rewitalizacji.
W przypadku przedsięwzięć/projektów realizowanych w ramach rewitalizacji dofinansowanie uzyskać mogą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe pod warunkiem jednak, że projekt znajduje się w Lokalnym Programie Rewitalizacji uchwalonym przez Radę Miasta Krakowa.

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w ramach ogłaszanych naborów projektów w konkursach. Istotnym czynnikiem pozwalającym ocenić szanse danego projektu na uzyskanie dofinansowania jest fakt, iż w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji do dofinansowania złożone mogą być jedynie dwa projekty w ramach jednego naboru.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.ue.krakow.pl.