Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 2001

 

0. Wstęp [pdf 336 kB]

I. Zdrowie i opieka społeczna [pdf 950 kB]

II. Bezpieczeństwo publiczne [pdf 800 kB]

III. Transport [pdf 643 kB]

IV. Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna [pdf 907 kB]

V. Ochrona środowiska i rolnictwo [pdf 680 kB]

VI. Mieszkalnictwo [pdf 620 kB]

VII. Edukacja [pdf 489 kB]

VIII. Kultura fizyczna [pdf 328 kB]

IX. Kultura i ochrona zabytków [pdf 402 kB]

X. Gospodarowanie mieniem miasta [pdf 273 kB]

XI. Rozwój gospodarczy miasta [pdf 1,1MB]

XII. Zarządzanie miastem [pdf 950 kB]