Dokument archiwalny

Kto może zawiesić działalność gospodarczą?

 

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Zawiesić jednoosobową działalność gospodarczą może również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.