Dokument archiwalny

Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie)

Program: Małopolski Regionalny Program Operacyjny (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

Działanie 5.2. Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego


Wartość ptrojektu : 357 539 043,63 zł
Wartość dofinansowania :82 930 000,00 zł

Beneficjent :Gmina Miejska Kraków

Jednostka realizujaca :Wydział Inwestycji UMK

Okres realizacji : od: 2007-6-1 do 2014-11-14


Przedmiotem Projektu jest realizacja oraz wyposażenie Centrum Kongresowego w Krakowie. W wyniku realizacji Projektu, powstaną następujące produkty:

• 1 wybudowany obiekt infrastruktury kongresowej/wystawienniczej,
Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury kongresowej / wystawienniczej - 37.014,71 m2.

Obiekt dysponował będzie trzema głównymi salami: audytoryjną, dużą oraz kameralną, mieszczącymi odpowiednio: maksymalnie 2092, 600, 300 użytkowników. Centrum zostanie także wyposażone w zespół sal konferencyjnych, foyer, wielofunkcyjną salę wystawową i powierzchnie pomocnicze. Centrum Kongresowe będzie nowoczesnym obiektem światowej klasy, spełniającym wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych oraz najwyższe standardy akustyki i mechaniki widowiskowej. W Centrum będą się odbywać kongresy, konferencje, koncerty, spektakle teatralne, wystawy i inne prestiżowe wydarzenie kulturalne oraz społeczne.

 Efektem realizacji Projektu będą następujące rezultaty:
• Liczba osób korzystających z infrastruktury metropolitarnej wspartej w wyniku realizacji projektu (rocznie) - 192,8 tys. osób rocznie
od 2015 r. (162,3 tys. os. w 2014 r.)
• Liczba stałych miejsc pracy, utworzonych w wyniku realizacji Projektu - 42, począwszy od 2014 r.