Archiwum BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II
Dokument archiwalny

 

znak sprawy: DPS/ZP-2/2010 Kraków, dnia 19.02.2010 r.

 

Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty
i ofertach odrzuconych na dostawę mięsa świeżego, wędlin i drobiu

 

 

Zamawiający:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Praska 25
30-329 Kraków
tel: 12/266 03 64


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa świeżego, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Praskiej 25 w okresie od 1.03.10r. do 30.04.11r. zostały złożone 3 oferty - zobacz załącznik.

 

 

Załącznik nr 1