BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „DOM HARCERZA"
IM. PROF. A. KAMIŃSKIEGO W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. PŁAC


1. Wymagania formalne:
- spełnienie wymagań wynikających z Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008 r. określonych dla stanowisk urzędniczych
- wykształcenie średnie o profilu ekonomicznym lub ogólnym
- co najmniej 2 letni staż pracy


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):
- biegła znajomość obsługi komputera i programu Płatnik i Vulcan
- znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Karty Nauczyciela, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych , Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
- umiejętność sporządzania sprawozdań GUS dotyczących wynagrodzeń
- umiejętność sporządzania przelewów bankowych
- umiejętność prowadzenia ewidencji wpływających faktur i rachunków
- znajomość przepisów podatkowych (w tym: sporządzania PIT-ów)
- znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych, DRA, RCA, RSA, RZA
- umiejętność obliczania składek od wszystkich składników wynagrodzenia dot. pedagogów oraz pracowników administracji i obsługi
- biegła znajomość programu Microsoft WORD, EXEL oraz znajomość Internetu
- doświadczenie zawodowe - praca w Kulturze lub Oświacie, mile widziane w placówce wychowania pozaszkolnego (MDK)
- komunikatywność
- dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole


3. Zakres obowiązków:
- prowadzenie płac Młodzieżowego Domu Kultury


4. Warunki pracy i płacy:
- zatrudnienie na okres próbny od 01.09.09. na 1/2 etatu z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony

5. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny
- aktualne cv
- oświadczenie o niekaralności
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje i odpowiedni staż pracy
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji6. Termin i miejsce składania dokumentów:
- wymagane dokumenty należy składać w MDK „Dom Harcerza" w sekretariacie w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00 lub przesłać pocztą na adres MDK „Dom Harcerza", ul. Lotnicza 1 31 - 462 Kraków w terminie do 08.09.2009 r.


7. Ilość etatów
1/2 etatuDyrektor mgr Mieczysław Czytajło

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego ul. Lotnicza ()