Dokument archiwalny

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Pozostałe osoby muszą zapłacić 17 zł opłaty skarbowej w kasie Urzędu Miasta Krakowa - ul. Wielicka 28a (parter) lub dokonując przelewu na konto:

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Podatków i Opłat
Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków

04 1240 2092 9462 3005 0000 0000